Beste leden van de fotoclub,

 

Op verzoek van en in overleg met Diana en Henk (het gezamenlijke ‘aanspreekpunt’ van onze club) hebben wij, in onze rol van techneut, enkele wijzigingen doorgevoerd op de website van de fotoclub.

 

De mappen Bloemlezing en Knutselhoek zijn verwijderd. Daarvoor in de plaats is een nieuwe map aangemaakt met de naam PORTFOLIO. In deze map kunnen per lid foto’s opgenomen worden. Voor deze map wordt iedereen gevraagd om een selectie van (al dan niet bewerkte/gemanipuleerde) foto’s aan te leveren. Het gaat dan om foto’s waar je trots op bent en/of die kenmerkend voor je zijn en die je graag aan de overige leden wilt laten zien. Dat kunnen recente foto’s zijn, maar het mogen natuurlijk ook foto’s zijn die je al veel eerder gemaakt hebt. Wil je na een tijdje een bepaalde foto uit je portfolio laten verdwijnen? Meld het (een van) ons, en de foto wordt uit het portfolio verwijderd. En natuurlijk kun je je portfolio aanvullen met foto’s die je in de toekomst nog gaat maken.

De foto’s die eerder opgenomen waren in de mappen Bloemlezing en Knutselhoek zijn door ons alvast in de map Portfolio geplaatst.

 

De map FOTO van de MAAND heeft een andere indeling gekregen. Er is een overzicht gemaakt, waarin van iedereen één foto geplaatst kan worden. Zowel Diana en Henk als wij willen heel graag dat iedereen elke maand een foto voor deze map aanlevert. Voor de goede orde: het gaat (anders dan voorheen!) niet alleen om foto’s die in het kader van het clubonderwerp van de betreffende maand gemaakt zijn. Elke foto die in de betreffende maand gemaakt is, komt voor plaatsing in aanmerking. Foto’s kunnen tot en met de laatste dag van de maand voor plaatsing aangeleverd worden.

Op verzoek van Diana en Henk wordt iedereen gevraagd om na afloop van de maand aan te geven wat hij/zij de beste van de geplaatste foto’s vindt. Hiervoor staat een termijn van een week. Op die manier wordt duidelijk wat we met zijn allen de beste foto van de maand vinden. Stemmen kan via de stemknop in de map Foto van de Maand. Er kan per persoon slechts één keer worden gestemd. Zodra bekend is welke foto de beste van alle geplaatste foto’s gevonden wordt, zal een nieuw schema worden aangemaakt voor de dan lopende maand.

Er is een map met de naam ACTIVITEITENAGENDA aangemaakt, naar een idee van Rob. Het is de bedoeling dat in deze map een overzicht van onderwerpen komt die in de niet al te verre omgeving plaatsvinden en die de moeite van het fotograferen waard zijn, maar die niet plaatsvinden op onze clubdag. Dat kan van alles zijn: een evenement (zoals een crosswedstrijd), een fotogenieke omgeving (zoals de Waddenzee waarin ijsschotsen drijven, zoals dat vorig jaar bij Moddergat het geval was), noem maar op. Is iemand op de hoogte van zo’n activiteit/onderwerp, meld het ons en wij plaatsen het op de site zodat iedereen ervan op de hoogte is.. 2023: Item verdwenen, er werd geen gebruik van gemaakt.

 

Tot slot een ander onderwerp, namelijk het gebruik van de groepsWhatsApp. Diana en Henk hebben bij ons aangegeven dat zij graag zien dat de groepsWhatsApp meer dan nu het geval is, gebruikt wordt voor korte(re) mededelingen die bedoeld zijn voor de gehele groep i.p.v. voor individuele leden. Berichten die specifiek voor één persoon bedoeld zijn, kunnen het best rechtstreeks naar die ene persoon geappt/gemaild worden. Ook zou de groepsWhatsApp niet gebruikt moeten worden voor het plaatsen van foto’s; daar hebben we immers de site voor. Voor ons als techneuten houdt dit in dat we de groepsWhatsApp alleen nog zullen gebruiken voor zakelijke mededelingen, bijvoorbeeld om te melden dat er foto’s en/of een nieuwe activiteit geplaatst zijn/is op de site, dat er gestemd kan worden op de foto van de maand, dat er een bepaalde aanpassing is doorgevoerd, etc.

 

Kort samengevat komt het dus op de volgende veranderingen op de website neer:

 

  • Nieuwe map PORTFOLIO.
    In deze map is plaats voor jouw bijzondere foto(‘s).
  • Vernieuwde map FOTO van de MAAND.
    Hierin plaats je jouw beste foto van de maand. De leden stemmen elke maand op de beste foto van alle clubleden.
  • De mappen Bloemlezing en Knutselhoek vervallen.

 

Hartelijke groet,

Frans en Wilfrie.