23-12-19

Wat maakt Spijkerboor Spijkerboor?

 

Aangepast voorstel jubileum Fotoclub Spijkerboor.

Op 19 juni 2023 bestaat de fotoclub 12 ½ jaar.

Dat willen we vieren met

 • Een fototentoonstelling over Spijkerboor, Oud-Annerveen en Nieuw-Annerveen; van elk lid twee foto’s

 • Het uitgeven van een fotoboekje; mogelijk te bezorgen bij alle inwoners

 • Een speciaal “tabblad” op onze site.

 

Vijf onderwerpen

Voortschrijdend inzicht heeft ons ertoe gebracht om bij de volgende clubbijeenkomsten van vijf onderwerpen uit te gaan, en die dan ook op de gevoelige plaat vast te leggen. De onderwerpen die we hebben gekozen, zijn:

A Café

B Wel en wee inwoners/huizen en gebouwen en verkeer

C Natuur (baggergat, landschap, Hunze)

D Sport en Spel

E Bedrijven c.q. bedrijvigheid

 

Vaste groepen

We stellen voor om in vaste groepen periodiek langs de genoemde onderwerpen te gaan. Op deze wijze krijgt elk onderwerp voldoende aandacht. Bij iedere groep is zeker één deelnemer die erg goed bekend is met het onderwerp en de omgeving van Spijkerboor.

Groep 1: Jos, Jaap, Lea en Cindy. Zij fotograferen onderwerpen A en D

Groep 2: Diana, Wilfrie, Marja ; onderwerpen A en C

Groep 3: Ellen, Henk, Lies: onderwerpen C en E

Groep 4: Frans,  Wil , Harm: B en E

Groep 5: Jan, Rob, Hennie en Willem: B en D

Nog even het volgende:

 • Als je liever in een andere groep wilt, kun je één op één met iemand ruilen.

 • Een groep heeft natuurlijk ook de vrijheid om foto’s te maken op andere tijden en data.

 • Fotoclub Spijkerboor moet zelf natuurlijk ook nog in beeld worden gebracht. Daar komen we op terug. We willen wel blijven uitgaan van de huidige leden; dus geen nieuwe leden erbij.


In onze agenda staat voor 16 februari 2020 een volgende rondgang door het dorp. Ook willen we dan alvast graag beginnen met het tonen en bespreken van gemaakte foto’s over Spijkerboor. Iedereen kan maximaal vijf foto’s op 13 x 18 cm meenemen. Graag met potlood je naam er achterop.

 

Rob, Hennie en Harm hebben onderzoek gedaan naar de kosten van een fotoboekje en van lijsten en passe-partouts. De prijzen van de boekjes waren fiks en verdienden nader onderzoek. We hebben nu voorlopig gekozen voor brochures op glanzend papier op A4-formaat.

We gaan voorlopig uit van een oplage van 250 stuks zodat we bij iedere woning een fotobrochure over Spijkerboor kunnen bezorgen. Mede hierdoor hopen we op subsidie van de gemeente Aa en Hunze. Jan schrijft het verzoek om subsidie.

Contributie

In ieder geval is duidelijk dat we - ondanks eventuele toekenning van subsidie – niet aan een verhoging van de contributie ontkomen. Zeker ook om geld voor de expositie (lijsten, passe-partouts, etc.), de jubileumviering (ontvangst gasten en feestje) en ons jaarlijks uitje te hebben.

Voorstellen

Om het bovenstaande te realiseren hebben we de volgende voorstellen:

 1. We stellen voor om een flink gedeelte van de contributie voor het seizoen 2019/2020 voor de jubileumviering te reserveren.

  • Uitgaande van € 20 voor lijsten, etc., € 20 voor jubileum en € 10 voor “normale” uitgaven inclusief uitje, wordt dat € 50 per persoon.

  • We stellen voor om ons uitje te verplaatsen naar 6 september 2020.

 2. Graag zouden we zoveel mogelijk leden bij de verdere voorbereidingen van de jubileumviering willen betrekken; bij voorbeeld in groepjes de volgende activiteiten:

  • Voorstel uitwerken voor boekje en coördinatie ervan: Rob, Henk, Hennie en Harm

  • Coördinatie aanschaf lijsten en het inlijsten: Hennie, Cindy, Marja en Wil

  • Voorstel uitwerken voor site en coördinatie van foto’s op de site: Frans en Wilfrie

  • Voorstel uitwerken voor de expositie en coördinatie ervan: Jos, Jan en Willem

  • Voorstel uitwerken voor de officiële opening van de expositie (vrijdagmiddag 18 december 2020?): Jan en Diana

  • Voorstel uitwerken voor ons eigen jubileumfeest in aansluiting op de officiële opening: Lies, Lea, en Ellen

  • Coördinatie over-all: Diana, Ellen, Henk, Jos en Jaap

Spijkerboor, 23 december 2019, Diana, Ellen, Henk, Jaap en Jos